Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

Op deze pagina kunt u de ontwikkeling van het dashboard terug vinden.

Versie 6.0 - Juli 2021

 • Onderwijscijfers vernieuwd;
 • Vacaturedata vernieuwd;
 • Cijfers over de bedrijven en werkzame personen in de chemiesector vernieuwd;
 • Uitsplitsing van bedrijven en werkzame personen in de chemiesector naar provincie toegevoegd;
 • In- en uitstroomcijfers van werknemers in de chemiesector vernieuwd;
 • In- en uitstroomcijfers van werknemers in de chemiesector naar sociaaleconomische categorie toegevoegd;

Versie 5.0 - Oktober 2020

 • Onderwijscijfers vernieuwd;
 • Vacaturedata vernieuwd;
 • Infographic met belangrijkste resultaten toegevoegd;
 • Cijfers over de bedrijven en werkzame personen in de chemiesector vernieuwd;
 • Cijfers over de verwachte uitstroom (als gevolg van pensionering) vernieuwd;
 • Informatie over BBL'ers toegevoegd bij kenmerken werknemers in de chemiesector;
 • In- en uitstroomcijfers van werknemers in de chemiesector toegevoegd;

Versie 4.0 - September 2019

 • Onderwijscijfers vernieuwd;
 • Vacaturedata vernieuwd;
 • Uitsplitsing naar opleiding toegevoegd bij doorstroom naar arbeidsmarkt;
 • Uitsplitsing naar diplomacohort en arbeidsjaar toegevoegd bij doorstroom naar arbeidsmarkt.

Versie 3.0 - September 2018

 • Onderwijscijfers vernieuwd;
 • Vacaturedata vernieuwd;
 • Cijfers over de uitstroom van werknemers bij chemiebedrijven toegevoegd;
 • Cijfers over de doorstroom naar de arbeidsmarkt vernieuwd;
 • Cijfers over de grootteklasse van chemische bedrijven toegevoegd;
 • Cijfers over de opleiding van werknemers in de chemiesector toegevoegd;
 • Uitsplitsing naar chemische functies bij vacaturedata toegevoegd;
 • Uitsplitsing naar technische functies bij vacaturedata toegevoegd;
 • Cijfers over doorstroom in het chemie-onderwijs vernieuwd;
 • Uitsplitsing naar man/vrouw toegevoegd bij de onderwijs- en arbeidsmarktdata;
 • Cijfers van Monitor Techniekpact over techniek in het voortgezet onderwijs toegevoegd;
 • Bezoekersstatistieken toegevoegd;

Versie 2.0 - Februari 2018

 • Cijfers CBS over tekort aan personeel in de (chemische) industrie toegevoegd;
 • Cijfers SBB over kans op werk/stage/leerbaan voor mbo-opleidingen toegevoegd;
 • Cijfers over vacatures in de provincie toegevoegd;
 • Uitsplitsing naar lab/proces bij vacaturedata toegevoegd;
 • Absolute cijfers vacaturedata toegevoegd;
 • Onderzoek van UWV/ROA naar de arbeidsmarktpositie van mbo- en hbo-studenten toegevoegd;
 • Uitstroom van chemie-studenten (incl. prognose) uitgesplitst naar totaal aantal diploma's en hoogst behaalde diploma's;
 • Uitstroomcijfers lerarenopleidingen chemie toegevoegd;
 • Filterknoppen voor het mbo, hbo en wo toegevoegd.

Versie 1.0 - Juni 2017

 • Rapport ‘Aansluiting Onderwijs-arbeidsmarkt in de Topsector Chemie’ gedigitaliseerd;
 • Onderwijsdata (instroom en uitstroom) van 2016 toegevoegd;