Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

In onderstaande afbeeldingen zijn de belangrijkste uitkomsten van het dashboard weergegeven. Voor meer inzicht in de cijfers kunt u op het figuur klikken. U wordt dan automatisch doorgeleid naar de relevante pagina op het dashboard. 

Noot: bij de vacatures gaat het in de figuur links om alle vacatures in de chemiesector (SBI 19-22) en bij de figuur rechts om de chemische vacatures in de chemiesector (SBI 19-22).

Instroom chemie-onderwijsChemie-gediplomeerden

Werkzame personen chemiesector VTE chemiesector

Vacatures chemiesectorChemische vacatures chemiesector