Filter op opleidingsniveau

 

           

In onderstaande afbeeldingen zijn de belangrijkste uitkomsten van het dashboard weergegeven. Voor meer inzicht in de cijfers kunt u op het figuur klikken. U wordt dan automatisch doorgeleid naar de relevante pagina op het dashboard. 

Noot: bij de vacatures gaat het in de figuur links om alle vacatures in de chemiesector (SBI 19-22) en bij de figuur rechts om de chemische vacatures in de chemiesector (SBI 19-22).

Instroom chemie-onderwijsChemie-gediplomeerden

Werkzame personen chemiesector VTE chemiesector

Vacatures chemiesectorChemische vacatures chemiesector

Dit online dashboard biedt inzicht in de onderwijs- en arbeidsmarktsituatie van de chemiesector. De cijfers uit het dashboard kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in de studentstromen van onderwijs naar arbeidsmarkt in de chemie. De eerste versie van het dashboard is op 1 juni 2017 gelanceerd en het dashboard is sindsdien ieder jaar voorzien van nieuwe cijfers. De analyses zijn uitgevoerd door Dialogic Innovatie & Interactie, in opdracht van de Topsector Chemie. Het dashboard is eigendom van de Topsector Chemie en is mede tot stand gekomen met de inzet van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie

Het rapport en dashboard bestaan uit vier onderdelen:

  1. Inleiding: In dit onderdeel wordt de achtergrond van het dashboard geschetst, tezamen met de bronnen die zijn geraadpleegd.
  2. Chemie-onderwijs: In dit onderdeel wordt 'human capital pipeline' vanuit bekostigd chemie-onderwijs weergegeven. Hierbij wordt aandacht besteed aan de instroom van studenten op verschillende niveaus (mbo, hbo, wo-bachelor en wo-master) en de uitstroom van gediplomeerde studenten.
  3. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt: In dit onderdeel wordt de arbeidsmarkt voor pas afgestudeerde chemiestudenten in kaart gebracht. Er wordt gekeken in welke sector en in welk land gediplomeerde chemiestudenten aan de slag gaan. Tevens worden de loonontwikkelingen in kaart gebracht. 
  4. Chemie-arbeidsmarkt: In dit onderdeel wordt de arbeidsmarkt van de chemiesector in kaart gebracht. Er wordt nader ingegaan op het aantal banen en bedrijven in de chemiesector en de instroom vanuit het onderwijs. Verder worden de achtergrondkenmerken van werknemers geanalyseerd en wordt er ingegaan op de ontwikkelingen in de vraag naar gediplomeerde chemiestudenten. 

Voor meer informatie over de interpretatie van de resultaten kunt u het rapport raadplegen.

Er worden continue updates uitgevoerd op het dashboard. Deze updates omvatten zowel het toevoegen van nieuwe figuren als het toevoegen van nieuwe data aan bestaande figuren.