Filter op opleidingsniveau

 

           

In deze sectie beschrijven we de ontwikkeling van de vraag naar personeel in de afgebakende chemiesectoren. In de eerste figuur is de trend opgenomen op basis van alle (ontdubbelde) vacatures in de chemiesector die in deze jaren online zijn verschenen via alle grote vacaturesites en de voornaamste corporate recruitment sites. De vacatures betreffen zowel vervangingsvraag door uittreding, recirculatie alsmede eventuele uitbreidingsvraag. Deze drie vormen zijn niet te onderscheiden. Daarnaast hebben we de vacatures ook uitgesplitst naar opleidingsniveau, SBI en provincie. 

  • Het gaat om vacatures voor zowel chemie als niet-chemie gerelateerde functies.
  • Standaard gaan de figuren over alle opleidingsniveaus. Indien één opleidingsniveau is uitgelicht, wordt dat specifiek aangegeven.

Onderstaand figuur geeft het percentage weer van inhoudelijke profielen van de gevraagde functies in de topsector Chemie (SBI 20+22) en de chemiegerelateerde sectoren (SBI 19+21) in de periode 2014-2017. De profielen zijn gebaseerd op een metadatering op basis van tekstanalyse door de integrale vacatureteksten, waar we voor ons onderzoek de beschikking over hadden.

Opleidingsniveau: Mbo, Hbo, Wo