Filter op opleidingsniveau

 

           

Het is niet eenvoudig om de arbeidsmarkt voor afgestudeerde chemiestudenten eenduidig af te bakenen, zoals we al zagen in het vorige hoofdstuk. Veel gediplomeerden stromen uit naar andere sectoren en veel chemische beroepen hebben zich genesteld in brede sectoren als bijvoorbeeld Gezondheidszorg en Onderwijs. We volgen in dit hoofdstuk dan ook om praktische redenen de vier chemiesectoren (19-22). 

In onderstaande figuur wordt het aantal bedrijven in de chemiesector in 2016 weergegeven en het aantal banen in de chemiesector in 2015. In beide gevallen is gekozen voor het meeste recente jaar waar het CBS gegevens over heeft. 

In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe het aantal werkzame personen in de chemiesector is verdeeld over de bedrijven. Het gaat hierbij om het aantal werkzame personen in 2017. Er wordt daarbij een gekeken naar de vier chemiesectoren samen en afzonderlijk. 

Het aantal werkzame personen in 2017.

Het aantal werkzame personen in 2017.

Het aantal werkzame personen in 2017.

Het aantal werkzame personen in 2017.

Het aantal werkzame personen in 2017.