Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

Om in kaart te brengen welke andere opleidingen ‘toeleveren’ aan de chemiesector, zijn voor alle personen werkzaam in de chemiesector (SBI 19-22) de diploma’s geïdentificeerd die deze personen behaald hebben in de periode 2004-2013. Op basis hiervan is er een top 50 geïdentificeerd voor opleidingen in het HBO/WO (CROHO-codes) en een top 50 voor het MBO (CREBO-codes).

De chemie-opleidingen vormen de hofleveranciers voor de arbeidsmarkt voor de werknemers in de chemiesector. Achter de top 25 die hierboven is weergegeven, ontstaat echter een aanzienlijker breder pallet aan opleidingen, die weliswaar in mindere mate toeleveren aan de chemiesector, maar niettemin substantiële instroom op de arbeidsmarkt opleveren. We hebben de opleidingen ingedeeld in ’Chemie-kwalificaties’, ‘Overige kwalificatie – Technisch’ en ‘Overige kwalificatie – Niet technisch’.

Voor de afbakening van Techniek, hebben we ons gebaseerd op dezelfde definities als zijn gehanteerd in de Monitor Techniekpact. De verhouding tussen deze drie typen is geïllustreerd in onderstaande figuur. Wel merken we hierbij op dat deze verhouding slechts gaat over de top 50 van Crebo-kwalificaties die toeleveren aan de chemiesector. In de praktijk leveren nagenoeg alle kwalificaties wel enkele individuen toe aan de sector. Met deze top 50 dekken we (voor 2013) wel ongeveer 60% van de totale werkzame beroepsbevolking met een mbo-achtergrond.

Voor drie cohorten van werknemers in de chemiesector (2010, 2014 en 2017) hebben we bepaald welk diploma zij hebben behaald voordat ze aan de slag gingen in de chemiesector. Daarnaast hebben we niet alleen gekeken welk diploma is behaald, maar ook in welk jaar dat diploma is behaald en op welk niveau. Onderstaande figuur toont per diplomajaar het aandeel van de chemie-opleidingen in de behaalde mbo-diploma's.

Voor drie cohorten van werknemers in de chemiesector (2010, 2014 en 2017) hebben we bepaald welk diploma zij hebben behaald voordat ze aan de slag gingen in de chemiesector. Daarnaast hebben we niet alleen gekeken welk diploma is behaald, maar ook in welk jaar dat diploma is behaald en op welk niveau. Onderstaande figuur toont het aantal personen met een mbo-diploma, uitgesplitst naar afstudeerjaar, dat werkzaam is in de chemiesector.

Voor drie cohorten van werknemers in de chemiesector (2010, 2014 en 2017) hebben we bepaald welk diploma zij hebben behaald voordat ze aan de slag gingen in de chemiesector. Daarnaast hebben we niet alleen gekeken welk diploma is behaald, maar ook in welk jaar dat diploma is behaald en op welk niveau. Onderstaande figuur toont per diplomajaar het aandeel van de chemie-opleidingen in de behaalde hbo-diploma's.

Voor drie cohorten van werknemers in de chemiesector (2010, 2014 en 2017) hebben we bepaald welk diploma zij hebben behaald voordat ze aan de slag gingen in de chemiesector. Daarnaast hebben we niet alleen gekeken welk diploma is behaald, maar ook in welk jaar dat diploma is behaald en op welk niveau. Onderstaande figuur toont het aantal personen met een hbo-diploma, uitgesplitst naar afstudeerjaar, dat werkzaam is in de chemiesector.

Voor drie cohorten van werknemers in de chemiesector (2010, 2014 en 2017) hebben we bepaald welk diploma zij hebben behaald voordat ze aan de slag gingen in de chemiesector. Daarnaast hebben we niet alleen gekeken welk diploma is behaald, maar ook in welk jaar dat diploma is behaald en op welk niveau. Onderstaande figuur toont per diplomajaar het aandeel van de chemie-opleidingen in de behaalde wo-diploma's.

Voor drie cohorten van werknemers in de chemiesector (2010, 2014 en 2017) hebben we bepaald welk diploma zij hebben behaald voordat ze aan de slag gingen in de chemiesector. Daarnaast hebben we niet alleen gekeken welk diploma is behaald, maar ook in welk jaar dat diploma is behaald en op welk niveau. Onderstaande figuur toont het aantal personen met een wo-diploma, uitgesplitst naar afstudeerjaar, dat werkzaam is in de chemiesector.