Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

In deze sectie beschrijven we de ontwikkeling van het aantal vacatures in de afgebakende chemiesectoren uitgesplitst naar de provincie. De basis voor de figuren zijn net als bij pagina 4.3 alle (ontdubbelde) chemievacatures die in deze jaren online zijn verschenen via alle grote vacaturesites en de voornaamste corporate recruitment sites. De vacatures betreffen zowel vervangingsvraag door uittreding, recirculatie alsmede eventuele uitbreidingsvraag. Deze drie vormen zijn niet te onderscheiden. 

 • Het gaat om vacatures voor zowel chemie als niet-chemie gerelateerde functies.
 • Standaard gaan de figuren over alle opleidingsniveaus. Indien één opleidingsniveau is uitgelicht, wordt dat specifiek aangegeven.
 • Het opleidingsniveau is gebaseerd op hetgeen in de vacaturetekst wordt genoemd. Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten:
  • Indien er geen opleidingsniveau wordt genoemd (of geen vacaturetekst is), wordt de vacature geclassificeerd onder onbekend.
  • Als er alleen een opleidingsniveau lager dan mbo (bijv. havo, vmbo, lbo) wordt genoemd, wordt de vacature geclassificeerd onder overig. 
  • Als er zowel een opleidingsniveau lager dan mbo (bijv. havo/vwo) en hoger dan mbo (bijv. mbo) wordt genoemd, wordt de vacature geclassificeerd onder mbo of hoger (afhankelijk van de genoemde opleidingsniveaus).
  • Als er meerdere opleidingsniveaus worden genoemd (bijv. mbo/hbo), dan wordt de vacature geclassificeerd onder het laagste genoemde opleidingsniveau. Opleidingsniveaus lager dan mbo tellen daarbij niet mee. 

Bij de uitsplitsing naar lab/proces kan er ook nog gekozen worden om de vacatures die worden uitgezet in de uitzend- en bemiddelingsbranche (SBI 78) mee te nemen. In deze groep komen relatief veel vacatures voor, maar dat komt omdat hier ook veel dubbele vacatures in voorkomen. Het is echter niet goed mogelijk om deze vacatures te ontdubbelen, dit in tegenstelling tot de vacatures die in SBI 19, 20, 21 en 22 (chemiesector) worden uitgezet. 

In dit figuur is het aantal vacatures voor een specifieke SBI te zien, uitgesplitst naar de verschillende provincies. De gebruiker heeft de mogelijkheid om één SBI te zien, maar meerdere provincies. Voor het selecteren van meerdere SBI's kan de figuur hieronder worden gebruikt.

In dit figuur is het aantal vacatures voor een specifiek opleidingsniveau te zien, uitgesplitst naar de verschillende provincies. De gebruiker heeft de mogelijkheid om één opleidingsniveau te zien, maar meerdere provincies. Voor het selecteren van meerdere opleidingsniveaus kan de figuur hieronder worden gebruikt. 

In dit figuur is het aantal vacatures voor laboratorium of proces op mbo-niveau te zien, uitgesplitst naar de verschillende provincies. Voor het bepalen van de relevante vacatures is gekeken of voor laboratorium of proces relevante woorden voorkwamen in de titel van de vacatures. Hierbij is alleen gekeken naar de vacatures op mbo-niveau. In dit figuur heeft de gebruiker de mogelijkheid om óf laboratorium óf proces te selecteren. De gebruiker kan wel meerdere provincies kiezen. Voor het selecteren van zowel laboratorium als proces kan de figuur hieronder worden gebruikt. 

Opleidingsniveau: Mbo