Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

In deze sectie beschrijven we de ontwikkeling van de vraag naar personeel met een technische functie in de afgebakende chemiesectoren. De vacatures betreffen zowel vervangingsvraag door uittreding, recirculatie alsmede eventuele uitbreidingsvraag. Deze drie vormen zijn niet te onderscheiden. We hebben daarbij gekeken naar alle vacatures voor deze beroepen in de chemiesector (SBI 19, 20, 21 en 22).  

Om technische functies vast te stellen hebben we gekeken naar alle technische chemiefuncties zoals is vastgesteld in sectie 4.3.1 (Relatieve verdeling van vraag naar personeel per type functie). Uit deze set van functies hebben we de chemie gerelateerde functies gefilterd (zoals vastgesteld in 4.3.2). Alle functies die geen chemie gerelateerde functie waren zijn gedefinieerd als een technische functie. 

Standaard gaan de figuren over alle opleidingsniveaus. Indien één opleidingsniveau is uitgelicht, wordt dat specifiek aangegeven. Het opleidingsniveau is gebaseerd op hetgeen in de vacaturetekst wordt genoemd. Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten:

  • Indien er geen opleidingsniveau wordt genoemd (of geen vacaturetekst is), wordt de vacature geclassificeerd onder onbekend.
  • Als er alleen een opleidingsniveau lager dan mbo (bijv. havo, vmbo, lbo) wordt genoemd, wordt de vacature geclassificeerd onder overig. 
  • Als er zowel een opleidingsniveau lager dan mbo (bijv. havo/vwo) en hoger dan mbo (bijv. mbo) wordt genoemd, wordt de vacature geclassificeerd onder mbo of hoger (afhankelijk van de genoemde opleidingsniveaus).
  • Als er meerdere opleidingsniveaus worden genoemd (bijv. mbo/hbo), dan wordt de vacature geclassificeerd onder het laagste genoemde opleidingsniveau. Opleidingsniveaus lager dan mbo tellen daarbij niet mee. 

In onderstaande figuur is de totale vraag naar technische functies in de chemiesector weergegeven.

SBI: 19, 20, 21 en 22

Opleidingsniveau: Mbo, Hbo, Wo, Onbekend, Overig

In onderstaande figuur zijn de technische functies binnen de chemiesector uitgesplitst naar vier categorieën:

  • Onderhoud (Maintenance Engineer, Maintenance Supervisor)
  • Werktuigbouwkundigen 
  • Inspectie (QMI, Inspectie)
  • Overige technische functies (technische functies die niet in één van bovenstaande categorieën vallen)

Om te bepalen of een vacature binnen één van de categorieën valt hebben we gekeken of in de titel van de vacature voor de categorie relevante woorden voorkomen.

SBI: 19, 20, 21 en 22

Opleidingsniveau: Mbo, Hbo, Wo, Onbekend, Overig

In onderstaande figuur is het aandeel van functies gerelateerd aan onderhoud, werktuigbouwkunde en inspectie binnen de totale set technische functies weergegeven.

SBI: 19, 20, 21 en 22

Opleidingsniveau: Mbo, Hbo, Wo, Onbekend, Overig

In onderstaande figuur zijn de technische functies binnen de chemiesector uitgesplitst naar specifieke beroepen. Voor de indeling van de beroepen wordt aangesloten bij de internationale beroepenindeling genaamd ISCO. In totaal zijn er meer dan 300 ISCO-beroepen. In dit figuur is er specifiek gekeken naar de technische beroepen uit de ISCO-indeling.

SBI: 19, 20, 21 en 22

Opleidingsniveau: Mbo, Hbo, Wo, Onbekend, Overig

In onderstaande figuur zijn de technische functies binnen de chemiesector uitgesplitst naar beroep aan de hand van specifieke beroepen conform de JDCO (Jobdigger Classification of Occupations). De JDCO is een verbijzondering van de ISCO die is gemaakt door vacatureleverancier Jobdigger. Het gebruik van de JDCO biedt meer detailinzicht in de gevraagde beroepen. In dit figuur is gekeken naar de JDCO-beroepen die vallen onder de technische ISCO-beroepen. Het is belangrijk om op te merken dat het hier een inschatting betreft.

SBI: 19, 20, 21 en 22

Opleidingsniveau: Mbo, Hbo, Wo, Onbekend, Overig

In onderstaande figuur wordt het aantal vacatures per technisch beroep weergegeven. Er kan daarbij nog gefilterd worden op opleidingsniveau en SBI. De beroepen volgen uit de internationale beroepen classificatie (ISCO)

SBI: 19, 20, 21 en 22

Opleidingsniveau: Mbo, Hbo, Wo, Onbekend, Overig

In onderstaande figuur wordt het aantal vacatures voor technische beroepen per opleidingsniveau weergegeven. Er kan daarbij nog gefilterd worden op beroep en SBI. De beroepen volgen uit de internationale beroepen classificatie (ISCO).

SBI: 19, 20, 21 en 22

Opleidingsniveau: Mbo, Hbo, Wo, Onbekend, Overig