Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

In deze sectie beschrijven we de ontwikkeling van de vraag naar personeel met een chemie gerelateerde functie in de afgebakende chemiesectoren. De vacatures betreffen zowel vervangingsvraag door uittreding, recirculatie alsmede eventuele uitbreidingsvraag. Deze drie vormen zijn niet te onderscheiden. Voor dit onderzoek hebben we de volgende chemie gerelateerde functies geïdentificeerd (gebaseerd op de internationale beroepenindeling ISCO): 

 • Bedieningspersoneel chemische installaties
 • Bedieningspersoneel van machines voor de vervaardiging van producten van kunststof
 • Chemici
 • Technici op chemisch en natuurkundig gebied
 • Technici op het gebied van de chemische techniek
 • Bedieningspersoneel van machines en installaties voor de chemische industrie
 • Bedieningspersoneel van machines voor de vervaardiging van producten van rubber
 • Chemische ingenieurs
 • Technici op het gebied van de biowetenschappen (m.u.v. medisch)
 • Technici op het gebied van procesbeheer, niet elders geclassificeerd

We hebben daarbij gekeken naar alle vacatures voor deze beroepen in de chemiesector (SBI 19,20,21 en 22). Daarnaast kunnen gebruikers er ook nog voor kiezen om de vacatures in de uitzend- en bemiddelingsbranche (SBI 78) mee te nemen. In deze laatste groep komen relatief veel vacatures voor, maar dat komt omdat hier ook veel dubbele vacatures in voorkomen. Het is echter niet goed mogelijk om deze vacatures te ontdubbelen.

Standaard gaan de figuren over alle opleidingsniveaus. Indien één opleidingsniveau is uitgelicht, wordt dat specifiek aangegeven. Het opleidingsniveau is gebaseerd op hetgeen in de vacaturetekst wordt genoemd. Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten:

 • Indien er geen opleidingsniveau wordt genoemd (of geen vacaturetekst is), wordt de vacature geclassificeerd onder onbekend.
 • Als er alleen een opleidingsniveau lager dan mbo (bijv. havo, vmbo, lbo) wordt genoemd, wordt de vacature geclassificeerd onder overig. 
 • Als er zowel een opleidingsniveau lager dan mbo (bijv. havo/vwo) en hoger dan mbo (bijv. mbo) wordt genoemd, wordt de vacature geclassificeerd onder mbo of hoger (afhankelijk van de genoemde opleidingsniveaus).
 • Als er meerdere opleidingsniveaus worden genoemd (bijv. mbo/hbo), dan wordt de vacature geclassificeerd onder het laagste genoemde opleidingsniveau. Opleidingsniveaus lager dan mbo tellen daarbij niet mee. 

Opleidingsniveau: Mbo, Hbo en Wo, Onbekend, Overig

Opleidingsniveau: Mbo, Hbo, Wo, Onbekend, Overig

In dit figuur is het aantal vacatures voor laboratorium of proces op mbo-niveau te zien. Voor het bepalen van de relevante vacatures is gekeken of voor laboratorium of proces relevante woorden voorkwamen in de titel van de vacatures. Hierbij is alleen gekeken naar de vacatures op mbo-niveau.

Opleidingsniveau: Mbo

SBI: 19, 20, 21 en 22 (78 kan optioneel worden aangevinkt)

Opleidingsniveau: Mbo, Hbo, Wo, Onbekend, Overig

Opleidingsniveau: Mbo, Hbo, Wo, Onbekend, Overig