Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

Voor het bepalen van werknemers in de chemiesector is gekeken naar de personen die op 31 december 2017 een baan in de chemiesector hadden. Voor het bepalen van de landelijke cijfers is gebruik gemaakt van data van CBS Statline. 

In onderstaande figuur is de spreiding van het opleidingsniveau van de werkzame personen in kaart gebracht. Het gaat daarbij om de personen van wie het opleidingsniveau bekend is (aan de hand van de diplomabestanden van het CBS). Het aandeel van elk van de opleidingsniveaus is berekend door dit af te zetten tegen de totale groep werkzame personen die in- of uitstroomde én waarvan het opleidingsniveau bekend is (ca. 10% tot 25% per jaar).

Belangrijk: standaard wordt de groep personen waarvan het opleidingsniveau niet bekend is (doordat er geen gegevens over zijn) niet meegenomen. Deze kunnen door middel van het filter opleidingsniveau wel worden meegenomen.