Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

Het is niet eenvoudig om de arbeidsmarkt voor afgestudeerde chemiestudenten eenduidig af te bakenen, zoals we al zagen in het vorige hoofdstuk. Veel gediplomeerden stromen uit naar andere sectoren en veel chemische beroepen hebben zich genesteld in brede sectoren als bijvoorbeeld Gezondheidszorg en Onderwijs. We volgen in dit hoofdstuk dan ook om praktische redenen de vier chemiesectoren (19-22). 

In dit figuur worden standaard alleen de bedrijven meegenomen met 5 of meer werknemers. Met behulp van het filter is het ook mogelijk om het totaal aantal bedrijven te tonen voor elk van de sectoren.

In onderstaande figuur wordt het totaal aantal bedrijven in de chemiesector weergegeven en het aantal bedrijven met 5 of meer werknemers.

Het gemiddeld aantal banen (in voltijdsequivalent) per bedrijf is gebaseerd op het totaal aantal bedrijven.

In onderstaande figuren wordt weergegeven hoe het aantal werkzame personen in de chemiesector is verdeeld over de bedrijven. Het gaat hierbij om het aantal werkzame personen in 2017. Er wordt daarbij een gekeken naar de vier chemiesectoren samen en afzonderlijk. 

Het aantal werkzame personen in 2017.

Het aantal werkzame personen in 2017.

Het aantal werkzame personen in 2017.

Het aantal werkzame personen in 2017.

Het aantal werkzame personen in 2017.