Filter op opleidingsniveau

 

           

Instroomontwikkeling van deelnemers in het mbo is van alle opleidingsniveaus het meest complex om eenvoudig te beschrijven, aangezien in het mbo verschillende relevante dimensies door elkaar heen lopen. Ten eerste zien we kwalificatieniveaus met naast niveau elk hun eigen looptijd van de opleiding. Daarnaast onderscheiden we Beroeps Opleidende Leerwegen (BOL) en Beroep Begeleidende Leerweg (BBL) trajecten die sterk verschillen met betrekking tot theorie-praktijk onderwijs, maar ook leeftijd van deelnemers.

Studenten die binnen het mbo doorstromen (bijv. studenten die na het afronden van een mbo-opleiding niveau 3 een mbo-opleiding niveau 4 volgen) zijn niet meegenomen in de tellingen voor instroom.

We gaan op zes pagina's in op instroomontwikkeling in het Mbo, te weten:

  • Kwalificatiedossier en leerweg
  • Opleidingsniveau
  • Opleidingen en instellingen
  • Achtergrondkenmerken
  • Regionale uitsplitsing
  • Opstroom binnen het mbo

N.B. De instroom in het niet-bekostigde onderwijs is buiten beschouwing gelaten!