Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

Bij de instroom is er in het hoger onderwijs een onderscheid gemaakt tussen hbo (inclusief hbo-master), wo-bachelor en wo-master instroom via een filter op het Verblijfsjaar in type Hoger onderwijs (bachelor, master, oude doctoraal opleidingen) binnen Soort hoger onderwijs (hbo en wo). Enkel studenten die nieuw zijn in een type hoger onderwijs, binnen soort hoger onderwijs worden dus meegenomen. Dit betekent dus dat studenten niet dubbel worden geteld als ze van de ene bachelor naar de andere bachelor doorstromen, maar wel twee keer apart worden meegenomen als ze na hun wo-bachelor doorstromen naar een wo-master. Dit geldt voor alle figuren en tabellen die betrekking hebben op de instroom van studenten in het hoger onderwijs. Binnen het mbo wordt zowel de directe (instroom vanuit een vmbo-diploma) als indirecte instroom (bijvoorbeeld vanuit een tussenjaar (na het eerder behalen van een mbo-diploma)) meegenomen. De directe doorstroom wordt niet meegenomen. 

In het onderstaande figuur is de instroom in chemie-opleidingen weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2019-2020. In de relatieve weergave staat de geïndexeerde versie van de instroom (2005/2006=100). Ook zijn daarin de landelijke instroomontwikkelingen zichtbaar.

Voor deze analyse hebben we alle opleidingsniveau een waarde meegegeven, van 1 voor mbo-niveau 1 tot en met 8 voor wo-master. Vervolgens hebben we de instroom per jaar gewogen voor de verschillende opleidingsniveaus en de absolute instroom om het gemiddelde opleidingsniveau te bepalen. We hebben een uitsplitsing gemaakt naar zowel de chemie-opleidingen als alle opleidingen.

In het onderstaande figuur is de instroom in chemie-opleidingen naar opleidingsniveau en geslacht weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2019-2020. Er kan gekozen worden voor zowel de absolute als de relatieve instroom (index 2005/2006 = 100).

In het onderstaande figuur is de instroom in chemie-opleidingen verdeeld naar opleidingsniveau en geslacht weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2019-2020.