Filter op opleidingsniveau

 

           

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft onderzoek laten uitvoeren naar zowel de kans op stage als de kans op leerbaan in het mbo. De uitkomsten hiervan zijn terug te vinden op de website van het SBB. Op dit dashboard worden de resultaten gegeven voor de relevante chemiestudies. Er worden in de figuur drie kansen getoond:

  • Kans op stage toont de kans om een stage te vinden voor bol-studenten.
  • Kans op leerbaan toont de kans om een leerbaan te vinden voor bbl-studenten.
  • Kans op werk toont de kans om direct na je diploma een baan te vinden die bij je opleiding past.

Op de website van het SBB kunt u terugvinden hoe de kans op stage/leerbaan en de kans op werk wordt bepaald. 

Frequentie: jaarlijks

Datum laatste publicatie: januari 2018

In onderstaande tabel zijn de kans op stage/leerbaan/werk gegeven voor de verschillende chemiestudies. Het gaat hierbij om het landelijk beeld; er is niet ingezoomd op een specifieke arbeidsmarktregio.

In onderstaande tabel kan de kans op stage/leerbaan/werk voor de verschillende chemiestudies in 2018 vergeleken worden met de uitkomsten in 2017. Het gaat hierbij om het landelijk beeld; er is niet ingezoomd op een specifieke arbeidsmarktregio.

Vanuit de SBB is ook een enquête onder leerbedrijven uitgezet. Van de totale set aan leerbedrijven is een analyse gemaakt van alle bedrijven die input hebben geleverd op chemie-mbo-kwalificaties. Deze leerbedrijven is onder andere gevraagd naar de ontwikkeling in vraag naar gediplomeerden van specifieke mbo-opleidingen. Daarbij kwam ook een eventueel gewenste verhoging van het opleidingsniveau bij bepaalde kwalificaties aan de orde. Onderstaande figuur geeft het antwoord van de leerbedrijven visueel weer.