Filter op opleidingsniveau

 

           

In deze sectie wordt het aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs weergegeven, uitgesplitst naar de verschillende opleidingsniveaus. Wij hebben in deze sectie niet gecorrigeerd voor de personen die opstromen naar een hoger opleidingsniveau waardoor we deelnemers dubbel tellen. In de volgende sectie hebben we wel gecorrigeerd voor deze dubbeltellingen.

In onderstaande figuur wordt het aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs weergegeven, uitgesplitst naar de verschillende opleidingsniveaus.

In onderstaande figuur wordt het aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs weergegeven, uitgesplitst naar de verschillende opleidingsniveaus en geslacht.

De volgende tabel geeft het aantal gediplomeerden per jaar in het chemie-onderwijs weer, uitgesplitst naar de verschillende kwalificatieniveaus in het mbo.

De volgende tabel geeft het aantal gediplomeerden in het mbo chemie-onderwijs weer, uitgesplitst naar de kwalificatiedossiers procestechniek en laboratorium alsmede het kwalificatieniveau.