Filter op opleidingsniveau

 

           

In de volgende figuur is de instroomverdeling in de wo-master chemie-opleidingen naar etniciteit weergegeven. Ook de absolute aantallen zijn in de lijngrafieken getoond. 

In het onderstaande figuur is de absolute instroom in chemie-opleidingen weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2016-2017.