Filter op opleidingsniveau

 

           

Bij de instroomontwikkeling van de deelnemers in het wo hebben we een opsplitsing gemaakt tussen bachelor en master. In deze sectie bespreken wij de instroomontwikkelingen in de wo-master aan de hand van drie pagina's, te weten: 

  • Opleidingen en instellingen
  • Achtergrondkenmerken
  • Opstroom

N.B. De instroom in het niet-bekostigde onderwijs is buiten beschouwing gelaten!