Filter op opleidingsniveau

 

           

In de volgende figuur is de relatieve en absolute (lijnen) verdeling van instroom naar etniciteit opgenomen. We onderscheiden instroom van autochtonen en allochtonen van westerse en niet-westerse origine.

In het onderstaande figuur is de absolute instroom in chemie-opleidingen weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2016-2017.