Filter op opleidingsniveau

 

           

Instroomontwikkeling van deelnemers in het hbo is in tegenstelling tot het mbo minder complex. Het hbo kent namelijk alleen een onderscheid tussen verschillende type opleidingen (bachelor, associate degree en master). Wij gaan in drie pagina's in op de instroomontwikkeling in het hbo, te weten: 

  • Opleidingen en instellingen
  • Achtergrondkenmerken
  • Opstroom

N.B. De instroom in het niet-bekostigde onderwijs is buiten beschouwing gelaten!