Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

Het UWV heeft in 2020 onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktpositie van wo'ers (zie hier)SEO Economisch Onderzoek en Elsevier Weekblad hebben op basis van CBS-data een analyse uitgevoerd naar de arbeidsmarktsituatie van opleidingen. Hierop is door UWV een vervolganalyse uitgevoerd. Er wordt zowel gekeken naar de startpositie als naar diegenen die 10 jaar daarvoor in dezelfde studierichtingen zijn afgestudeerd. In de eerste tabel is de startpositie van wo-gediplomeerden te zien, in de tweede tabel is de arbeidsmarktpositie van wo-gediplomeerden tien jaar na afstuderen te zien. 

In onderstaande tabel wordt de startpositie van wo-opleidingen weergegeven. Het gaat om de groep gediplomeerden die in 2016-2017 is afgestudeerd en wat de arbeidsmarktpositie is in 2018. Het gestandaardiseerd maandinkomen is berekend door het jaarinkomen (wat bekend was) te delen door 14. Een gediplomeerde hoeft daarbij niet in de richting van zijn of haar studie aan de slag te gaan. 

In onderstaande tabel wordt de arbeidsmarktpositie van wo-opleidingen tien jaar na afstuderen weergegeven. Het gaat om de groep gediplomeerden uit 2007-2008. Van deze groep is de arbeidsmarktpositie in 2018 weergegeven. Het gestandaardiseerd maandinkomen is berekend door het jaarinkomen (wat bekend was) te delen door 14. Een gediplomeerde hoeft daarbij niet in de richting van zijn of haar studie aan de slag te gaan.