Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

Het UWV en ROA hebben in hun rapport gekozen om de arbeidsmarktpositie van opleidingen te classificeren aan de hand van vijf indicatoren. Zij geven aan dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zich namelijk op verschillende manieren uit. Een voorbeeld is het werkloosheidspercentage. Weinig schoolverlaters zijn werkloos, ook omdat men niet altijd in aanmerking komt voor een uitkering. Daarnaast zijn er ook genoeg schoolverlaters die door omstandigheden weinig werken en daardoor niet werkloos zijn, maar wel een laag maandinkomen hebben. Daarom is ook het bruto maandinkomen meegenomen als één van de indicatoren. Er is bewust gekozen voor het maandinkomen - en niet voor het uurloon - omdat een zeer fors deel van de werkende schoolverlaters vaak meer uur wil werken dan ze nu doen. De twee indicatoren zijn aangevuld met kans op werk in eigen richting, kans op werk op eigen niveau en de kans op flexibel werk. Zeker de eerste twee factoren worden opgevat als indicaties voor een slechte arbeidsmarktpositie en correleren ook met een lage baantevredenheid. 

In onderstaande tabel zijn de mbo-opleidingen gerangschikt van meest kansrijk naar minst kansrijk. De plek op de ranglijst is bepaald aan de hand van de score op de vijf criteria. De gunstige top 10 zijn groen gemarkeerd en de ongunstige top 10 zijn rood gemarkeerd. Indien een opleiding buiten de top 10 viel maar wel een vergelijkbare score behaalde als een opleiding binnen de top 10, is de opleiding toch gemarkeerd.

Onderstaande figuur toont het bruto maandinkomen versus de kans op werk in eigen richting. De kans op werk in eigen richting geeft aan, welk deel van de afgestudeerden ook een baan vindt in de sector waarvoor het gestudeerd heeft. (Het gaat in deze figuur alleen om bol4 opleidingen.)

Onderstaande figuur toont het bruto maandinkomen versus de kans op werk op eigen niveau. De kans op werk op eigen niveau geeft aan welk deel van de afgestudeerden een baan vindt op het niveau waarvoor het gestudeerd heeft. (Het gaat in deze figuur alleen om bol4 opleidingen).

Onderstaande figuur toont het bruto maandinkomen versus het werkloosheidspercentage. Het gaat in deze figuur alleen om bol4 opleidingen.