Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

Gediplomeerde chemiestudenten komen op verschillende plekken op de arbeidsmarkt aan een baan. Bijbehorende lonen kennen verschillen tussen sectoren. Voor deze analyse hebben we gekeken naar het gemiddelde bruto uurloon voor de laatste baan in de periode 2010-2014 van personen die in de periode 2004-2013 een chemiediploma behaald hebben. Vervolgens hebben we deze lonen afgezet tegen het gemiddelde loon van de referentiegroep (alle gediplomeerde chemiestudenten van het betreffende opleidingsniveau). Het resulterende percentage geeft dus de afwijking aan van de sector t.o.v. het gemiddelde loon dat gediplomeerde chemiestudenten in alle sectoren verdienen. Een percentage van 50% betekent dus dat het gemiddelde loon van gediplomeerde chemiestudenten met een bepaald opleidingsniveau in die sector 50% hoger ligt dan het gemiddelde loon van alle gediplomeerde chemiestudenten van datzelfde opleidingsniveau over alle sectoren. Daartegenover staan ook negatieve percentages. Dit betekent dus omgekeerd dat het loon in deze sector lager ligt dan het gemiddelde bruto loon voor gediplomeerde chemiestudenten over alle sectoren. Er is vanzelfsprekend sprake van een leeftijdseffect. Net afgestudeerden zullen minder verdienen dan gediplomeerde chemiestudenten die al jaren op de arbeidsmarkt actief zijn.