Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

In onderstaande figuur kan per opleiding worden geanalyseerd in welke type sectoren gediplomeerden chemiestudenten terechtkomen. Het uitgangspunt is dat gekeken wordt naar de personen die in de periode 2005-2017 minimaal één relevant chemiediploma hebben behaald. Wat de banen betreft wordt gekeken naar de laatste baan die zij gehad hebben in de periode 2010-2018. Overigens tellen de totalen niet altijd optellen tot 100%, de oorzaak hiervoor is de afronding van de getallen. Verder is het belangrijk om het volgende op te merken: de export van data uit de microdata-omgeving van het CBS is gebonden aan regels. De consequentie hiervan is dat als naar een bepaalde categorie minder dan 10 gediplomeerden uitstromen de data niet mag worden getoond. Als aanvulling daarbij geldt ook nog eens dat deze missende groep niet af te leiden mag zijn uit de andere getallen. Als er één categorie is met minder dan 10, wordt er daarom ook nog een andere categorie niet getoond. Wij hanteren de volgende indeling voor categorieën:

  • Topsector ChemistryNL (SBI 20: Vervaardiging van chemische producten en SBI 22: Vervaardiging van producten van kunststof en rubber)
  • Chemie aanpalend (SBI 19: Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking en SBI 21: vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten.)
  • Chemie-breed (een verzameling van een aantal economische sectoren die raken aan de chemie). We hebben hier de uitstroom naar onderwijs apart uitgelicht. In de verdere analyses maakt deze sector wel deel uit van ‘Chemie-breed’. Voor een exacte indeling van de sector Chemie-breed kunt hier terecht.
  • Bemiddeling (SBI 78: hieronder vallen onder andere uitzend- en detacheringsbureaus)
  • Overig (Overige economische sectoren)

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de instellingen waar in het jaar 2019 een specifieke opleiding aan werd gegeven. Voor elk van de instellingen is ook nog de gemeente gegeven waarin deze staat. Noot: bepaalde instellingen (o.a. Avans) zitten in meerdere gemeenten. In dit overzicht wordt alleen de hoofdvestiging gegeven. 

In onderstaande tabel kan per opleiding worden geanalyseerd in welke sectoren gediplomeerden chemiestudenten terechtkomen. Het uitgangspunt is dat gekeken wordt naar de personen die in de periode 2005-2017 minimaal één relevant chemiediploma hebben behaald. Wat de banen betreft wordt gekeken naar de laatste baan die zij gehad hebben in de periode 2010-2018. De tabel is een verbijzondering van bovenstaand figuur. In de tabel kan namelijk per type sector (bijv. Chemie breed) gekeken worden naar welke individuele sectoren (bijv. onderwijs of gezondheidszorg) gediplomeerden chemiestudenten uitstromen. In de tabel worden alleen de sectoren getoond waar 10 of meer gediplomeerden naar zijn uitgestroomd. Hierdoor kan het voorkomen dat de totalen niet optellen tot 100%. 

In onderstaande figuur kan per opleiding worden geanalyseerd in welke type sectoren gediplomeerden chemiestudenten terechtkomen. Het uitgangspunt is dat er daarbij gefilterd kan worden op het diplomacohort per opleiding. Vervolgens wordt er per diplomacohort gekeken naar het type sector waarin de gediplomeerden in de jaren 2010-2017 werkzaam zijn. Daarbij wordt er gekeken naar de laatste baan die gediplomeerden in het betreffende jaar hebben. Voor de gediplomeerden die in diplomajaar 2011 of later zijn afgestudeerd wordt er gekeken naar de laatste baan die zij in 2011 (of later) hebben gehad. In dit bestand zijn alleen de gediplomeerden opgenomen die in de periode 2010-2017 minimaal één baan hebben gehad. 

In onderstaande figuur is ook gecorrigeerd voor studenten die doorstromen. Elke student komt maar één keer voor in de dataset; er is daarbij altijd gekeken naar het laatste behaalde diploma. Verder geldt dat de totalen niet altijd optellen tot 100%. De eerste oorzaak hiervoor is een afrondingsverschil. Een tweede oorzaak is dat de export van data uit de microdata-omgeving van het CBS gebonden is aan regels. De consequentie hiervan is dat als naar een bepaalde categorie minder dan 10 gediplomeerden uitstromen de data niet mag worden getoond. Als aanvulling daarbij geldt ook nog eens dat deze missende groep niet af te leiden mag zijn uit de andere getallen. Als er één categorie is met minder dan 10, wordt er daarom ook nog een andere categorie niet getoond. Deze categorie hoeft niet noodzakelijkerwijs een celvulling kleiner dan 10 te hebben. Om te laten zien welke data beschikbaar is wordt onder dit figuur ook nog een tabel getoond met de aantallen, inclusief de data die wel getoond kan worden. 

Als laatste geldt dat er in dit figuur ook een categorie onbekend is opgenomen. Dit betreft de gediplomeerden die in het betreffende jaar geen baan hadden. Er kunnen hier meerdere redenen voor zijn, onder andere het feit dat de gediplomeerden werkloos zijn geraakt, naar het buitenland zijn verhuisd of zijn overleden.