Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

In de volgende tabel is het percentage gediplomeerde chemiestudenten (over de periode 2005-2017) weergegeven dat in de periode 2010-2017 een baan heeft gehad in de chemiesector. In de tabel wordt het percentage weergegeven voor elk van de vier sectoren apart en het totaal. Doordat een student in meerdere sectoren kan hebben gewerkt telt het percentage van de individuele sectoren niet op tot het totaal voor alle vier de sectoren. 

In de volgende tabel is per sector de procentuele instroom van mbo-ers met een afgeronde chemie-opleiding weergegeven, geordend van groot naar klein. Belangrijke kanttekening bij deze tabel is dat deze in feite nog veel meer rijen bevat met uitstroom naar sectoren waar slechts enkele afgestudeerden naar uitstromen. We hebben gekozen om de tabel te beperken tot dekking van ongeveer de top 80% van de uitstroom van gediplomeerde chemiestudenten op mbo-niveau omwille van leesbaarheid.

In de volgende tabel is per sector de procentuele instroom van hbo-ers met een afgeronde chemie-opleiding weergegeven, geordend van groot naar klein. 

In de volgende tabel is per sector de procentuele instroom van wo-ers met een afgeronde chemie-opleiding weergegeven, geordend van groot naar klein. 

In de tabel hieronder is weergegeven hoeveel chemiegediplomeerden na het behalen van hun diploma op enig moment in tijd ontvanger zijn geweest van een uitkering. Dit is weergegeven voor twee generaties: de generatie die in 2004 haar laatste diploma heeft behaald en de generatie die in 2010 haar laatste diploma heeft behaald.