Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

Op deze pagina wordt informatie gegeven over de werkzame personen in de chemiesector die zijn ingeschreven in een BBL-opleiding. Met een inschrijving wordt de eerste aanmelding van een persoon voor een opleiding bedoeld. Als een persoon een opleiding volgt die langer duurt dan een jaar, en zich ook in de latere jaren voor de opleiding inschrijft, dan wordt hij of zij in die latere jaren niet meegeteld. Een persoon wordt wel dubbel geteld als hij of zij een andere opleiding gaat volgen. 

Belangrijk: het aantal inschrijvingen correspondeert niet met het aantal inschrijvingen dat op de onderwijspagina's wordt getoond. Op de onderwijspagina's gaat het over de instroom in BBL-opleidingen die chemie gerelateerd zijn. Op deze pagina gaat het over de BBL-inschrijvingen van personen die werkzaam zijn in de chemiesector. Deze personen hoeven niet een chemie gerelateerde opleiding te volgen. Daarbij geldt ook nog dat de personen die zich hebben ingeschreven voor een BBL-opleiding die chemie gerelateerd is, in een andere sector werkzaam kunnen zijn. 

In het onderstaande figuur wordt het aantal werkzame personen (op 31 december van ieder jaar) in de chemiesector weergegeven dat zich in hetzelfde jaar heeft ingeschreven voor een BBL-opleiding. Dit wordt uitgesplitst naar type opleiding (Chemisch, Technisch, Niet technisch). Uit de onderwijscijfers blijkt dat het bij de mbo-chemie opleidingen voornamelijk om de opleidingen over procestechniek gaat (zie daarvoor de figuur onderaan de pagina Kwalificatiedossier en Leerweg in sectie 2.1.1). Er kan ook worden gekozen om naar de gediplomeerden te kijken. Het gaat dan om het aantal personen aan een BBL-opleiding die op 31 december van het jaar waarin ze hun diploma behaalden, werkzaam waren in de chemiesector. Als er voor relatief gekozen wordt, dan is het aandeel werkzame personen uit de chemiesector te zien dat een BBL-opleiding volgt ten opzichte van het totaal aantal geschatte mbo-werknemers binnen de chemiesector. Het totaal aantal geschatte mbo-werknemers is berekend door van de groep werknemers waarvan het diploma bekend is, te bepalen welk deel een mbo-diploma heeft behaald (aan de hand van de diploma-bestanden). 

In het onderstaande figuur wordt de gemiddelde leeftijd van werkzame personen (op 31 december van ieder jaar) in de chemiesector weergegeven die zich in hetzelfde jaar hebben ingeschreven voor een BBL-opleiding. Dit wordt uitgesplitst naar type opleiding (Chemisch, Technisch, Niet Technisch). Uit de onderwijscijfers blijkt dat het bij de mbo-chemie opleidingen voornamelijk om de opleidingen over procestechniek gaat (zie daarvoor de figuur onderaan de pagina Kwalificatiedossier en Leerweg in sectie 2.1.1). Er kan naast de inschrijving ook voor de diplomering worden gekozen. 

In het onderstaande figuur wordt het aantal werkzame personen (op 31 december van ieder jaar) in de chemiesector weergegeven dat zich in hetzelfde jaar heeft ingeschreven voor een BBL-opleiding. Dit wordt uitgesplitst naar de verschillende chemiesectoren. Er kan ook worden gekozen om naar de gediplomeerden te kijken. Het gaat dan om het aantal personen aan een BBL-opleiding die op 31 december van het jaar waarin ze hun diploma behaalden, werkzaam waren in de chemiesector. Als er voor relatief gekozen wordt, dan is hieronder het aandeel werkzame personen uit de chemiesector te zien dat een BBL-opleiding volgt ten opzichte van het totaal aantal geschatte mbo-werknemers binnen de geselecteerde sector. Het totaal aantal geschatte mbo-werknemers is berekend door van de groep werknemers waarvan het diploma bekend is, te bepalen welk deel een mbo-diploma heeft behaald (aan de hand van de diploma-bestanden). Voor een aantal van de jaren was er niet voldoende data beschikbaar om aan de voorwaarden van het CBS te voldoen. Dat betekent dat er voor die jaren geen data wordt getoond in onderstaand figuur.

In het onderstaande figuur wordt de gemiddelde leeftijd van werkzame personen (op 31 december van ieder jaar) in per chemiesector weergegeven die zich in hetzelfde jaar hebben ingeschreven voor een BBL-opleiding. Dit wordt uitgesplitst naar de verschillende chemiesectoren. Er kan naast de inschrijving ook voor de diplomering worden gekozen. Voor een aantal van de jaren was er niet voldoende data beschikbaar om aan de voorwaarden van het CBS te voldoen. Dat betekent dat er voor die jaren geen data wordt getoond in onderstaand figuur.