Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

De Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De afspraken worden ook gemonitord en jaarlijks gepresenteerd in de vorm van de Techniekpactmonitor. Deze monitor geeft inzicht in de volgende vragen: Hoe staat het ervoor met keuze voor techniek in het onderwijs? Wat is de behoefte van de arbeidsmarkt? Op deze pagina tonen wij de voor de chemiesector relevante figuren. Meer informatie is te vinden op: www.techniekpactmonitor.nl/

 

Frequentie: jaarlijks

Datum laatste publicatie: 2021

Onder beta-technische opleidingen vallen ingenieurs en natuurwetenschappelijke opleidingen, daarnaast zijn opleidingen met meer dan 50% beta-vakken meegenomen. Geneeskundige opleidingen vallen hier niet onder.