Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft onderzoek laten uitvoeren naar zowel de kans op stage als de kans op leerbaan in het mbo. De uitkomsten hiervan zijn terug te vinden op de website van het SBB. Op dit dashboard worden de resultaten gegeven voor de relevante chemiestudies. Er worden in de figuur drie kansen getoond:

  • Kans op stage toont de kans om een stage te vinden voor bol-studenten.
  • Kans op leerbaan toont de kans om een leerbaan te vinden voor bbl-studenten.
  • Kans op werk toont de kans om direct na je diploma een baan te vinden die bij je opleiding past.

Op de website van het SBB kunt u terugvinden hoe de kans op stage/leerbaan en de kans op werk wordt bepaald. 

Frequentie: jaarlijks

Datum laatste publicatie: januari 2021

In onderstaande tabel zijn de kans op stage/leerbaan/werk gegeven voor de verschillende chemiestudies. Het gaat hierbij om het landelijk beeld; er is niet ingezoomd op een specifieke arbeidsmarktregio.

Belangrijk: 

  • Kans op stage en kans op leerbaan tonen de verwachte kansen van bol-studenten op het vinden van een stage en van bbl-studenten op het vinden van een leerbaan. De graadmeters geven de verhouding weer tussen het aantal stagezoekende studenten en het aanbod van stages en leerbanen bij bedrijven. SBB geeft de kansen weer voor het jaar 2021. 
  • Kans op werk toont de toekomstige kansen voor mbo-studenten. Het gaat om de kans dat een gediplomeerde schoolverlater werk vindt in het verlengde en op het niveau van zijn opleiding. De berekening gaat uit van een student die nu met de opleiding begint en die in de normale studieduur afrondt. Dus wat is de kans op werk over twee jaar bij een opleiding met een opleidingsduur van twee jaar en wat is de kans over drie jaar bij een opleiding met een opleidingsduur van drie jaar.
  • Om de kans weer te geven wordt gewerkt met sterren. Het laagste aantal is 1 ster (geringe kans), het hoogste aantal is 5 sterren (goede kans). Als er geen sterren worden weer gegeven dan is de kans onbekend of is er geen uitspraak mogelijk. Belangrijk: 3 sterren (voldoende kans) betekent dat vraag en aanbod in balans zijn met elkaar. Minder dan drie sterren betekent dat er meer aanbod dan vraag is, meer dan drie sterren betekent dat er minder aanbod dan vraag is. 

 

Legenda:

     Goede kans
   Ruim voldoende kans
   Voldoende kans
   Matige kans
   Geringe kans

Vanuit de SBB is ook een enquête onder leerbedrijven uitgezet. Van de totale set aan leerbedrijven is een analyse gemaakt van alle bedrijven die input hebben geleverd op chemie-mbo-kwalificaties. Deze leerbedrijven is onder andere gevraagd naar de ontwikkeling in vraag naar gediplomeerden van specifieke mbo-opleidingen. Daarbij kwam ook een eventueel gewenste verhoging van het opleidingsniveau bij bepaalde kwalificaties aan de orde. Onderstaande figuur geeft het antwoord van de leerbedrijven visueel weer.