Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

In deze sectie worden verschillende prognoses gegeven voor het aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs, uitgesplitst naar de verschillende opleidingsniveaus. Het gaat zowel om absolute als relatieve prognoses. Voor het maken van een prognose van de chemie-gediplomeerden corrigeren we wel voor de opstroom naar een hoger opleidingsniveau. Daarnaast nemen we ook de instroomontwikkeling en de verdiscontering van instroom naar diploma mee. 

In dit figuur wordt een prognose gegeven voor het aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs, uitgesplitst naar de verschillende opleidingsniveaus. Het aantal chemie-gediplomeerden wordt daarnaast ook afgezet tegen het landelijk aantal gediplomeerden. Voor de figuur geldt de volgende index: 2006/2007 = 100. Voor het berekenen van het aantal gediplomeerden is gecorrigeerd voor de opstroom van studenten naar een hoger opleidingsniveau. Voor de periode 2006-2013 hebben we gecorrigeerd voor de daadwerkelijke opstroompercentages voor elk van de jaren (rekening houdende met het feit dat een deel van de studenten nog een opleiding volgt). Voor de jaren 2014 en later hebben we ons gebaseerd op het gemiddelde opstroompercentage over de periode 2010-2013. 

Onderstaande figuur geeft een prognose weer van het absolute aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs, uitgesplitst naar de verschillende opleidingsniveaus. In tegenstelling tot bovenstaande figuur is bij dit figuur geen indexatie toegepast en wordt het aantal chemie-gediplomeerden niet afgezet tegen het landelijk aantal gediplomeerden. Noot: het betreft hier het aantal gediplomeerden dat niet opstroomt naar een hoger opleidingsniveau. Voor de periode 2006-2013 hebben we gecorrigeerd voor de daadwerkelijke opstroompercentages voor elk van de jaren (rekening houdende met het feit dat een deel van de studenten nog een opleiding volgt). Voor de jaren 2014 en later hebben we ons gebaseerd op het gemiddelde opstroompercentage over de periode 2010-2013. 

De volgende tabel geeft een prognose weer van het absolute aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs, uitgesplitst naar de verschillende opleidingsniveaus. Daarnaast is het voor het mbo ook nog een uitsplitsing gemaakt naar kwalificatieniveau. In tegenstelling tot de eerste figuur is bij dit figuur geen indexatie toegepast en wordt het aantal chemie-gediplomeerden niet afgezet tegen het landelijk aantal gediplomeerden. Noot: het betreft hier het aantal gediplomeerden dat niet opstroomt naar een hoger opleidingsniveau. Voor de periode 2006-2013 hebben we gecorrigeerd voor de daadwerkelijke opstroompercentages voor elk van de jaren (rekening houdende met het feit dat een deel van de studenten nog een opleiding volgt). Voor de jaren 2014 en later hebben we ons gebaseerd op het gemiddelde opstroompercentage over de periode 2010-2013.