Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

In deze sectie worden prognoses gegeven voor het aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs, uitgesplitst naar de verschillende opleidingsniveau. Het gaat zowel om absolute als relatieve prognoses. Voor het maken van een prognose van de chemie-gediplomeerden corrigeren we niet voor de opstroom naar een hoger opleidingsniveau. We nemen wel de instroomontwikkeling en de verdiscontering van instroom naar diploma mee. We benadrukken echter dat deze prognose een ruwe schatting oplevert voor de komende jaren. In de volgende sectie wordt getracht een verfijndere prognose te geven door wel te corrigeren voor de opstroom naar een hoger opleidingsniveau.

In dit figuur wordt een prognose gegeven voor het aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs, uitgesplitst naar de verschillende opleidingsniveaus. Het aantal chemie-gediplomeerden wordt daarnaast ook afgezet tegen het landelijk aantal gediplomeerden. Voor de figuur geldt de volgende index: 2006/2007 = 100.

Onderstaande figuur geeft een prognose weer van het absolute aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs, uitgesplitst naar de verschillende opleidingsniveaus. In tegenstelling tot bovenstaande figuur is bij dit figuur geen indexatie toegepast en wordt het aantal chemie-gediplomeerden niet afgezet tegen het landelijk aantal gediplomeerden.

De volgende tabel geeft een prognose weer van het absolute aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs, uitgesplitst naar de verschillende opleidingsniveaus. Daarnaast is voor het mbo ook nog een uitsplitsing gemaakt naar kwalificatieniveau. In tegenstelling tot de eerste figuur is bij dit figuur geen indexatie toegepast en wordt het aantal chemie-gediplomeerden niet afgezet tegen het landelijk aantal gediplomeerden.