Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

In deze paragraaf wordt in de eerste twee sectie een prognose van het aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs getoond. De cijfers zijn gebaseerd op het aantal gediplomeerden uit de vorige paragraaf aangevuld met de informatie over de instroom van het aantal chemie-studenten en een verdiscontering van instroom naar diploma. We benadrukken echter dat deze prognose een ruwe schatting oplevert voor de komende jaren. Er wordt net als bij de vorige paragraaf onderscheid gemaakt tussen het totaal aantal diploma's en de hoogst behaalde diploma's. Het verschil tussen de twee is dat in het eerste geval niet gecorrigeerd wordt voor de personen die opstromen naar een hoger opleidingsniveau. In de eerste sectie worden dus alle diploma's in het chemie-onderwijs getoond. Door het ontbreken van een correctie wordt iemand die zowel op het hbo als wo een diploma haalt, dubbel geteld. Bij de hoogst behaalde diploma's hebben we daarvoor gecorrigeerd, door de opstroom naar een hoger onderwijsniveau mee te nemen. De correctiefactoren zijn vastgesteld op basis van de microdata-bestanden van het CBS.

In de laatste sectie wordt nog ingegaan op de kans op stage/leerbaan/werk voor mbo-studenten. Hiervoor is gebruik gemaakt van de data van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).