Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

In deze sectie wordt het aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs weergegeven, uitgesplitst naar de verschillende opleidingsniveaus. Wij hebben in deze sectie niet gecorrigeerd voor de personen die opstromen naar een hoger opleidingsniveau waardoor we deelnemers dubbel tellen. In de volgende sectie hebben we wel gecorrigeerd voor deze dubbeltellingen.

In onderstaande figuur wordt het aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs per opleidingsniveau weergegeven. Er kan gekozen worden voor zowel de absolute als de relatieve uitstroom (index 2006 = 100).

In onderstaande figuur wordt het aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs naar opleidingsniveau en geslacht weergegeven. Er kan gekozen worden voor zowel de absolute als de relatieve uitstroom (index 2006 = 100).

In onderstaande figuur wordt het aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs verdeeld naar opleidingsniveau en geslacht weergegeven. 

De volgende tabel geeft het aantal gediplomeerden per jaar in het chemie-onderwijs weer, uitgesplitst naar de verschillende kwalificatieniveaus in het mbo.

In onderstaande figuur wordt het aantal gediplomeerden in het mbo chemie-onderwijs naar geslacht en proces / lab / operationele techniek weergegeven. Er kan gekozen worden voor zowel de absolute als de relatieve uitstroom (index 2006 = 100).

In onderstaande figuur wordt het aantal gediplomeerden in het mbo chemie-onderwijs verdeeld naar geslacht en proces / lab / operationele techniek weergegeven. 

De volgende tabel geeft het aantal gediplomeerden in het mbo chemie-onderwijs weer, uitgesplitst naar de kwalificatiedossiers procestechniek en laboratorium alsmede het kwalificatieniveau.