Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

In deze paragraaf wordt het aantal gediplomeerden in het chemie-onderwijs getoond. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het totaal aantal diploma's en de hoogst behaalde diploma's. Het verschil tussen de twee is dat in het eerste geval niet gecorrigeerd wordt voor de personen die opstromen naar een hoger opleidingsniveau. In de eerste sectie worden dus alle behaalde diploma's in het chemie-onderwijs getoond. Door het ontbreken van een correctie wordt iemand die zowel op het hbo als wo een diploma haalt, dubbel geteld. Bij de hoogst behaalde diploma's hebben we daarvoor gecorrigeerd, door de opstroom naar een hoger onderwijsniveau mee te nemen. De correctiefactoren zijn vastgesteld op basis van de microdata-bestanden van het CBS.