Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

De volgende figuur geeft de verhouding weer tussen directe en indirecte instroom in wo-b chemie-opleidingen.

De figuur hieronder geeft het profiel weer van de vo-studenten die instromen in wo-bachelor chemie-opleidingen.