Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

In de volgende figuur is de relatieve en absolute (lijnen) verdeling van instroom naar etniciteit opgenomen. We onderscheiden instroom van autochtonen en allochtonen van westerse en niet-westerse origine.

In het onderstaande figuur is de instroom van studenten in wo-bachelor chemie-onderwijs naar geslacht weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2019-2020. Er kan gekozen worden voor zowel de absolute als de relatieve instroom (index 2005/2006 = 100).

In het onderstaande figuur is de instroom van studenten in wo-bachelor chemie-onderwijs verdeeld naar geslacht weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2019-2020.