Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

Bij de instroomontwikkeling van de deelnemers in het wo hebben we een opsplitsing gemaakt tussen bachelor en master.

Enkel studenten die nieuw zijn in een type hoger onderwijs, binnen soort hoger onderwijs worden meegenomen. Dit betekent dus dat studenten niet dubbel worden geteld als ze van de ene bachelor naar de andere bachelor doorstromen, maar wel twee keer apart worden meegenomen als ze na hun wo-bachelor doorstromen naar een wo-master opleiding. Dit geldt voor alle figuren en tabellen die betrekking hebben op de instroom van studenten in het hoger onderwijs.

In deze sectie bespreken wij de instroomontwikkelingen in de wo-bachelor aan de hand van vier pagina's, te weten: 

  • Opleidingen en instellingen
  • Achtergrondkenmerken
  • Opstroom vanuit het hbo
  • Regionale uitsplitsing

N.B. De instroom in het niet-bekostigde onderwijs is buiten beschouwing gelaten!