Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

De figuur hieronder geeft het aandeel opstromers vanuit het mbo naar hbo-chemie weer ten opzichte van de directe (reguliere) instroom in hbo-chemie.

De figuur hieronder geeft het profiel weer van de vo-studenten die instromen in hbo chemie-opleidingen.