Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

Onderstaande tabel geeft de absolute instroom(ontwikkeling) weer voor chemie-opleidingen in het hoger beroepsonderwijs.

Onderstaande tabel kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in de hogescholen waar een chemie-opleiding wordt gegeven. Bovenin kunt u een opleiding selecteren, standaard is de opleiding b applied science geselecteerd. De aantallen in de tabel geeft het aantal instromende studenten in 2019 weer voor de opleiding aan de desbetreffende hogescho(o)l(en). Bovenin kunt u een ander instroomjaar selecteren.

Onderstaande tabel kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in de chemie-opleidingen die op een hogeschool worden gegeven. Bovenin kunt u een hogeschool selecteren, standaard is Avans Hogeschool geselecteerd. De aantallen in de tabel geeft het aantal instromende studenten in 2019 weer aan de hogeschool voor de desbetreffende opleiding(en). Bovenin kunt u een ander instroomjaar selecteren.