Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

Instroomontwikkeling van deelnemers in het hbo is in tegenstelling tot het mbo minder complex. Het hbo kent namelijk alleen een onderscheid tussen verschillende type opleidingen (bachelor, associate degree en master).

Enkel studenten die nieuw zijn in een type hoger onderwijs, binnen soort hoger onderwijs worden meegenomen. Dit betekent dus dat studenten niet dubbel worden geteld als ze van de ene bachelor naar de andere bachelor doorstromen, maar wel twee keer apart worden meegenomen als ze na hun wo-bachelor doorstromen naar een wo-master opleiding. Dit geldt voor alle figuren en tabellen die betrekking hebben op de instroom van studenten in het hoger onderwijs.

Wij gaan in vier pagina's in op de instroomontwikkeling in het hbo, te weten: 

  • Opleidingen en instellingen
  • Achtergrondkenmerken
  • Opstroom vanuit het mbo
  • Regionale uitsplitsing

N.B. De instroom in het niet-bekostigde onderwijs is buiten beschouwing gelaten!