Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

In het onderstaande figuur is de instroom van studenten in mbo chemie-onderwijs voor niveau 1, 2, 3 en 4 weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2019-2020. Er kan gekozen worden voor zowel de absolute als de relatieve instroom (index 2005/2006 = 100).