Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

In het onderstaande figuur is de instroom in mbo chemie-onderwijs per type kwalificatiedossier weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2019-2020. Er kan gekozen worden voor zowel de absolute als de relatieve instroom (index 2005/2006 = 100).

In de volgende tabel is de absolute instroom weergegeven per kwalificatiedossier voor de periode 2005-2006 tot en met 2019-2020.

In de volgende figuur is de relatieve instroomontwikkeling in niveau 3 en 4 tegen elkaar afgezet voor de kwalificatiedossiers laboratorium, procesindustrie en operationele techniek. 

In het figuur hieronder is de instroom naar opleidingen voor de kwalificatiedossiers laboratorium, procesindustrie en operationele techniek weergegeven in absolute én relatieve studentenaantallen, uitgesplitst naar BOL en BBL. 

De relatieve weergave (index 2005/2006=100) geeft de overall ontwikkelingen van BBL en BOL trajecten weer voor chemie-onderwijs in het mbo. Binnen het BOL-traject maken we daarin onderscheid tussen de kwalificatiedossiers laboratorium, procesindustrie en operationele techniek.