Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

In onderstaand figuur is de etniciteit van instromers in mbo chemie-opleidingen weergegeven. Het gaat hier om chemie-opleidingen op niveau 1, 2, 3 en 4.  

 

In het onderstaande figuur is de instroom van studenten in mbo chemie-onderwijs naar geslacht weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2019-2020. Er kan gekozen worden voor zowel de absolute als de relatieve instroom (index 2005/2006 = 100).

In het onderstaande figuur is de instroom van studenten in mbo chemie-onderwijs verdeeld naar geslacht weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2019-2020. 

In het onderstaande figuur is de instroom van studenten in mbo chemie-onderwijs per geslacht en naar proces/laboratorium/operationele techniek weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2019-2020. Er kan gekozen worden voor zowel de absolute als de relatieve instroom (index 2005/2006 = 100).

In het onderstaande figuur is de instroom van studenten in mbo chemie-onderwijs verdeeld naar geslacht en naar proces/laboratorium/operationele techniek weergegeven vanaf de periode 2005-2006 tot en met 2019-2020.