Filter op opleidingsniveau

 

           

Filter op opleidingsniveau

 

           

Het bekostigde onderwijs is de dominante leverancier van nieuwe aanwas van vakmensen en professionals voor de chemiesector. In dit hoofdstuk kijken we naar ontwikkelingen omtrent instroom en gediplomeerden voor bekostigd chemie-onderwijs. 

Voor de totstandkoming van de instroomcijfers in het mbo is meegenomen:

  • Alleen instroom aan bekostigde[1] onderwijsinstellingen;
  • Zowel MBO-BOL als -BBL instroom;
  • Historische kwalificaties die niet meer bestaan, maar binnen de tijdspanne 2005-2017 wel chemie-relevante instroom leverden (b.v. vakfunc. laboratoriumtechniek);
  • Zowel de directe (instroom vanuit een vmbo-diploma) als indirecte instroom (bijvoorbeeld vanuit een tussenjaar);
  • Doorstroom vanuit lagere mbo-niveaus is niet meegenomen, aangezien dit aanzienlijke dubbeltellingen zou opleveren.

Voor instroom in het hoger onderwijs (hbo + wo) zijn de volgende keuzes gemaakt:

  • Enkel instroom aan bekostigde onderwijsinstellingen is meegenomen;
  • Er is gewerkt met de ‘actuele equivalent’ van de betreffende chemie-opleidingen;
  • Historische opleidingen die niet meer bestaan, maar tussen 2005-2017 wel chemie-relevante instroom leverden (b.v. m scheikundige technologie) zijn meegenomen.
  • Er is een onderscheid gemaakt tussen Hbo (inclusief hbo-master), Wo-bachelor en Wo-master instroom via een filter op het Verblijfsjaar in type Hoger onderwijs (bachelor, master, oude doctoraal opleidingen) binnen Soort hoger onderwijs (hbo en wo). Enkel studenten die nieuw zijn in een type hoger onderwijs, binnen soort hoger onderwijs worden dus meegenomen. Dit betekent dus dat studenten niet dubbel worden geteld als ze van de ene bachelor naar de andere bachelor doorstromen, maar wel twee keer apart worden meegenomen als ze na hun wo-bachelor doorstromen naar een wo-master opleiding.

[1] Met bekostigde instellingen en opleidingen doelen we op instellingen/opleidingen die worden gefinancierd vanuit de Rijksoverheid. Particulier onderwijs (NTI, LOI, etc.) valt hier niet onder.

Deze opleidingen zijn geselecteerd aan de hand van het SBB marktsegment "Procesindustrie en laboratoria".

Deze opleidingen zijn geselecteerd binnen het domein Applied Science.

Deze opleidingen zijn geselecteerd aan de hand van het sectorplan "Natuur- en Scheikunde".